İLÇE HAKEM HEYETİ RAPORTÖRLER TOPLANTISI

Denizli il ve ilçelerimizde bulunan ilçe Tüketici Hakem Heyetlerinde görevli raportörlere yönelik, Denizli Valiliği toplantı salonunda 09.01.2015 tarihinde toplantı yapıldı. Toplantıda 6502 sayılı Tüketici Kanunun getirdiği yenilikler ve Hakem Heyeti üyeleri HUZUR HAKKI ve BİLİRKİŞİ ücretlerinin ödenmesinde uygulamada birliğin ve koordinasyonun sağlanması için neler yapılması gerektiği ile ilgili görüşler paylaşıldı.