Hal Kayıt Sistemi İşlemleri


 

HAL KAYIT SİSTEMİ İŞLEMLERİ

 
Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe giren 5957 sayılı SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN gereğince ilgililerin İl Müdürlüğümüze başvurarak kayıt yaptırmaları gereken hal kayıt sistemi ile ilgili www.hal.gov.tr internet adresinden ve 444 0 425 nolu danışma hattından tüm detaylı bilgiler alınabilmektedir.