Hizmet Standartları Tablosu

                                                                                                              T.C.
                                                                                                    DENİZLİ VALİLİĞİ
                                                                                                 Ticaret İl Müdürlüğü
 
                                                                                   HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

 
SIRA
NU.
 
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
 
 
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
 
 
 
 
1
 
 
 
 
Kooperatif Genel Kurullarına
Bakanlık Temsilcisi
Görevlendirilmesi
  1- Dilekçe    (Yetkili İki Kişi Tarafından İmzalanmış Olacaktır.)
  2- Gündem  (Yönetim Kurulu Karar Defterinin Fotokopisi)
  3- Çağrı İlan Kararı
  4- Yetki Belgesi (Ticaret Sicil Memurluğundan Alınacak)
  5- Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme Harcı İçin Defterdarlık Vezne Alındı Makbuzu
  6- İmza Sirküleri             
                                (Mesai İçi : 51.50-TL , Mesai Dışı : 103.00-TL) (2019 Yılı İçin)
 
 ÖNEMLİ NOT :  Görevlendirme için yapılan başvurularda 15 günlük yasal süreye 
                          uyulması.
   Tüm üyelerin katılımı söz konusu ise bu süreye uyulmadan 47.maddeye göre 
   başvuru yapılması.
 
 
 
 
 
4 SAAT
 
 
2
 
Kooperatif Genel Kurulları ile
ilgili Bilgi ve Belgelerin
Verilmesi.
  1- Dilekçe
      (Kooperatif üyesi olmak, değil ise temsile yetkili olduğunu belirtir resmi bir belge 
      sunmak.)
 
4 SAAT
 
3
 
Kooperatif Kuruluşları
  1- Başvuru Dilekçesi
  2- Anasözleşme (4 adet, 2 adedi noter tasdikli)
 
 ÖNEMLİ NOT :   Kurulacak Kooperatif türüne göre gerekli ek belgeler istenecektir.
 
1 GÜN
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
Şirket Genel Kurullarına
Temsilci Görevlendirilmesi
 
  1- Dilekçe
  2- Dilekçeyi imzalayanın imza sirküleri
  3- Yönetim Kurulu Kararı (Noter tasdikli)
  4- Yönetim Kurulunun Yetkili Olduğunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
  5- Gündem
  6- Temsilci Harcının Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (Ziraat Bankası, Denizli 
      Şb.deki  TR34 0001 0000 8462 6791 6550 02 numaralı Müdürlük Hesabına)
                   (Hafta içi  : 154.80-TL , Hafta Sonu  : 206.40-TL -  (2019 Yılı için)
 
 ÖNEMLİ NOT : Görevlendirme için yapılan başvurularda 10 günlük yasal süreye
                         uyulması.
 
 
 
 
 
 
1 GÜN
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
Garanti Muafiyet İşlemleri
 
  1- Dilekçe
  2- Sicil Kayıt Sureti
  3- Mükellef Belgesi
  4- Firma Kuruluşuna Ait Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
  5- İmza Sirküsü
  6- Proforma Fatura
  7- Proforma Fatura Tercümesi (Yeminli Tercüman Tarafından)
  8- Taahhütname
  9- Satıcı İle Kullanıcı Arasında İmzalanan Satış Sonrası Servis Hizmetlerine Ait
      Sözleşme
 
 
 
 
 
2 GÜN
 
 
 
6
 
 
 
Tüketici Şikayetleri
 
1- Dilekçe
2- Şikayete Konu Mal / Hizmet İçin Garanti Belgesi, Fatura, Fiş, Sözleşme, Servis 
                                                        Fişi, Tamir Teslim Tutanağı vb. Belgeler.
 
ÖNEMLİ NOT :    (2019 yılı için 5.560 TL- 8.480TL arasındaki tüketici şikâyetleri İl Müdürlüğümüze, Daha Üst Tutardaki Başvurular Tüketici Mahkemesine yapılır.)
 
 
 
6 AY
 
7
 
Etiket Denetimi
 
1- Şikayet Dilekçesi
 
2 GÜN
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
Kampanyalı Satış Yetki
Belgesi Verilmesi
 
  1- Dilekçe
  2- Bakanlıkça İlan Edilen Örneğe Uygun Kampanyalı Satış İzin Belgesi (3 adet)
  3- Ticaret Sicil Gazetesi
  4- Satıcı ve Sağlayıcıyı Temsil Etmeye Yetkili Olanların Noter Onaylı İmza Sirküleri
  5- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir Tarafından Onaylı 
      En Son Tarihli Bilanço.
  6- İthal Mallar İlin Yurtdışındaki Üretici Veya Yetkili Dağıtıcı İle Yapılan Anlaşmanın 
      Yeminli Tercüme Bürosunca Çevirisi Yapılan Türkçe Örneği.
  7- Bir Önceki yıl İçerisinde Düzenlediği Kampanyaların Sonuçları Hakkında Bağımsız
      Denetim Kuruluşu Tarafından Düzenlenen Raporun Noter Onaylı Bir Nüshası.
 
 
 
 
 
 
5 GÜN
 
 
 
 
9
 
 
 
Hal Hakem Heyeti Şikayetleri
 
1- Dilekçe
2- Şikayete Konu Mal / Hizmet İçin Fatura,Hal Çıkışlı Fatura, Fiş,Müstahsil Makbuzu
    Sözleşme, vb. Belgeler.
 
ÖNEMLİ NOT :    (2019 yılı için 95.769.00-TL tutarına kadarki Hal Hakem Heyeti şikâyetleri İl Müdürlüğümüze, Daha Üst Tutardaki Başvurular Ticaret Mahkemesine yapılır.)
 
 
 
4 AY
 
 
10
 
 
Kapıdan Satış Yetki Belgesi
Verilmesi
  1- Dilekçe.
  2- Asgari Şartları 6502 Sayılı Kanunda  Belirtilen Sözleşme Örneği
  3- Bakanlıkça İlan Edilen Örneğe Uygun Kapıdan Satış Yetki Belgesi (3 adet)
  4- Ticaret Sicil Tasdiknamesinin Bir Sureti             
  5- Satıcı ve Sağlayıcıyı Temsil Etmeye Yetkili Olanların Noter Onaylı İmza Sirküleri,
  6- Satıcı ve Sağlayıcının Ticari Faaliyet Alanını ve Kuruluşunu Gösteren Ticaret Sicil
      Gazetesi
 
 
 
5 GÜN
 
11
 
Piyasa Gözetim ve Denetim
Hizmetleri
 
1- Dilekçe
  2- Ürüne ait Fatura veya Fiş
 
 
30 GÜN
 

 
      Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri                      :                                                                                                                                                  
      İsim     : Süleyman Yener PEKTAŞ                                                                                                                                                                                                        
      Unvan   : Ticaret İl Müdür .                                                                                                                                                                                                             
      Adres    : 15 Mayıs Mh. 552 Sk. No:3 4/2 Pamukkale/DENİZLİ 
      Tel         : 0 258 261 88 98
      Faks: 0258 261 88 91    
      E-posta              : denizli.tim@gtb.gov.tr    

 İkinci  Müracat Yeri                   :              
     İsim                      : Turan ATLAMAZ

     Unvan                   : Vali Yardımcısı
     Adres                    : Denizli Valiliği

     Tel                        : 0 258 265 61 00
     Faks                     : 0 258 241 68 88