Kooperatifçilik

                                               
 

   KOOPERATİFLER

       Kuruluş, işleyiş  ve denetim hizmetleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan kooperatiflerden;
1-Karayolu Yük Taşıma
2-Karayolu Yolcu Taşıma
3-Üretim ve Pazarlama
4-Kadın Girişimi  Üretim ve İşletme
5-Tüketim
6-Temin Tevzi
7-Turizm Geliştirme
8-Küçük Sanat
9-Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama ve Pazarcılar
10-İşletme
11-Deniz Yük Taşıma ve Deniz Yolcu Taşıma
12-Eğitim
 
     Kooperatiflerinin kuruluş ve ana sözleşme değişiklikleri işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.