Kooperatifçilik'te Değişim

KOOPERATİFÇİLİK'TE DEĞİŞİMKOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ PROGRAMI
HAKKINDA DUYURU

 
 
            Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen müşterek çalışmalar sonucunda Kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlayan ‘’Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitim Programı’’ nın hazırlandığı, bu programın Milli Eğitim Başkanlığınca da onaylayarak yürürlüğe konulduğu, ve http://hblogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/foet/foet.html internet adresinde ‘’Muhasebe ve Finansman’’ başlığı altında yayınlandığı,
            Bu programdan faydalanabilmek için;
            Kooperatiflerde yönetici, denetçi veya personel olarak çalışmış yada çalışmak isteyen ve en az ilkokul seviyesinde eğitimini tamamlamış olanlar yararlanabileceklerdir. Program kapsamındaki eğitimler Halk Eğitim Merkezlerinde verilebileceği gibi, kooperatiflerin üst kuruluşlarının göstereceği uygun mekanlarda da verilebilecektir. Program kapsamında 5(beş) gün süresince verilecek olan eğitimin sonunda katılımcıların bilgileri sınavla ölçülerek başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığınca sertifika verilecektir.
            Söz konusu programa katılmak isteyenlerin bulundukları il veya ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerine, Mesleki Eğitim Merkezlerine, Turizm Eğitim Merkezlerine ya da Olgunlaşma Enstitülerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu programın açılması için en az 12(oniki) başvuru gerektiğinden, katılımcıların bu sayıyı sağladıktan sonra taleplerini beraberce ilgili kurumlara iletmelerinin program kapsamındaki eğitimin başlamasında faydalı olacaktır.