Şirket Cokey Numarası ve Bilgi Güncelleme İşlemleriŞİRKET COKEY NUMARASI VE BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

 
1-Şirket Cokey Numarası İşlemleri
 
  1.adım – Şirket Unvanı Sorgulama İşlem sırası :
 

www.gtb.gov.tr E-işlemler e-garanti
e-sshy
Şirket Unvanı Sorgulama
 
  Yapılan sorulama sonucunda şirket cokey numaranız ekranda görünmektedir. Eğer şirket bilgileriniz bulunamadıysa aşağıdaki işlemleri takip ediniz.
 
  2.adım – Şirket Ekleme İşlem sırası :
 
www.gtb.gov.tr E-işlemler e-garanti
e-sshy
Şirket Ekleme İşlemleri
 
   Şirket bilgilerinizi ekledikten sonra sistem tarafından geçici kayıt numarası verilmektedir. Geçici kayıt numarasının geçerliliği 15(onbeş) gün olup bu süre içerisinde gerçek şirket cokey numaranızı almak üzere İl Müdürlüğümüze başvurmanız gerekmektedir.
 
   3.adım – İl Müdürlüğümüze başvuru esnasında gerekli evraklar :
 
  • Şirket cokey numarası başvuru dilekçesi (Şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış)
  • Ek-1 Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi
  • Ek-2 Vergi Levhası
  • Ek-3 İmza Sirküleri
 
2-Şirket Bilgileri Güncelleme İşlemleri
 
   Şirket bilgilerinizde (adres, unvan, vergi no, vb.) değişiklik olması durumunda aşağıda belirtilen evraklarla İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
 
            İl Müdürlüğümüze başvuru esnasında gerekli evraklar :
 
  • Şirket bilgileri güncelleme dilekçesi (Şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış)
  • Ek-1 Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi
  • Ek-2 Vergi Levhası
  • Ek-3 İmza Sirküleri