Tüketici Hakem Heyeti Toplantı Kararları

      Ticaret İl Müdürü' nün  başkanlığında  09.09.2013 tarihinde yapılan  Hakem Heyeti toplantısında çoğunluğu banka şikayetleri olmak üzere 120 şikayet karara bağlanmış ve büyük bir kısmı tüketici lehine sonuçlanmıştır.